O chrámu

Drahé bratry a sestry, vítáme vás na stránkách chrámu Pravoslavné cirkve v Českych zemich a na Slovensku. Chrám je zasvěcen na počest svátku Proměnění Páně. Tato církev je autokefální, tedy jednou ze samostatných místních pravoslavných církví. Pravoslavná církev je křesťanskou církví v jejím vlastním slova smyslu, je tedy kontinuálním dějinným pokračováním společenství, které ustanovil Ježíš Kristus. Její víra je vírou apoštolskou, vymezenou dogmatickými definicemi sedmi všeobecných sněmů na základě svatých Písem a posvátné Tradice.

Nedělní bohoslužby se konají od 9:30. Zpověd probíha půl hodiny před bohoslužbou nebo v sobotní večer při večerní bohoslužbě. Křty, svatební obřady či jiné služby se provadi po předchozí domluvě s o.Nikolajem. Podrobnější rozvrh bohoslužeb či jiné aktuality najdete v rozdílu Bohoslužby.

Просмотры (38)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели